Skip to main content

Sedan 2020 har vi haft projekt igång på Fuxernaskolan i Lilla Edet, vi renoverade och byggde ut ventilationssystemet på skolan. I anslutning till semestern 2021 utfördes slutbesiktning och vi kunde avetablera från byggplatsen.

Lagom till skolstarten hösten 2021 så utsattes skolan för omfattande skadegörelse där vattenskador uppstod i de södra delarna av skolbyggnaden. Toaletter på två plan samt det ett mindre bibliotek blev fuktskadat.

Väggar och tak är konstruerade av lättbetong och därvid också väldigt absorbent. Det är en bidragande orsak till att projektet kommer ta längre tid än man normalt kan förvänta sig av en renovering tillika reperation säger Pontus Bergqvist, VD på PC Bygg.

Vi började med att riva ner skadade väggar följt av en utdragen tork- och avfuktningsprocesses med fläktar och avfuktare på plats i byggnaden. Nu har vi kommit så långt att vi kunnat återbygga väggelement och få gips på plats i delar av utrymmena. Vår snickare Ludvig Arvidsson är i färd med att montera gipsskivor i bibliotekariens kontor på plan 2.