Skip to main content
Nyheter

Mattias sätter sin prägel på framdriften

By 13 december, 2021No Comments

I projektet Kv. Hegardt ligger PC Bygg framkant med teknik för administration och projektledning. Platschefen Mattias Sjöberg har ett aktivt ledarskap både digitalt och på byggnadsarbetsplatsen.

Med en inkluderande ledarstil så jobbar Mattias aktivt med att engagera medarbetare och underentreprenörer i projektet. Tillsammans med beställare så hålls en öppen dialog för att proaktivt planera och strukturera upp arbetet.

Den första fasen av projektet avser rivning, något som både omfattar ytskikt, interiör och även vissa betong element och golvytor.

I och med att projektet inte avser hela byggnaden så finns det fortfarande hyregäster kvar i huset som man måste ha en daglig kommunikation med. Vissa operationen för otroligt mycket väsen, framförallt bilning av betong. Det är öronbedövande.

– Vi står i besked att utveckla och förbättra delar av byggnaden, som skall bli nytt och modernt kontor åt svenska kyrkans löneservice. Deras tillfälliga kontor ligger i samma byggnad, för att hålla dem uppdaterade får de information genom en skärm som vi monterat hos dem berättar Mattias. Vi vill föregå problemen och att de som intressenter i projektet kan höra av sig till oss så snart de har några synpunkter utöver de som vi kommit överens om.

Projektet Kv. Hegardt har även ett annat intressant tekniskt framsteg med i projektet. Tillsammans med PC Byggs teknikpartner, Let:IT:work har man tagit fram en terminal som ger alla projektdeltagare tillgång till aktuell information och aktuella underlag i digitalform på projektkontoret. Detta är ett väldigt lyft för branschen att man tar nya grepp om hantering av allt från ritningar till anhöriglistor. Det underlättar för både projektledare och beställare, samt berörda myndigheter som ställer krav på arbetsmiljö och miljö på arbetsplatserna.