Skip to main content
Nyheter

Högskolan Väst får ett magiskt Campus för studenter, mitt i centrum

By 9 februari, 2023februari 10th, 2023No Comments

Som byggentreprenör är det otroligt roligt att se hur man från Trollhättan år för år skapar och bygger för att ge studenter bättre förutsättningar för att lyckas och trivas under studietiden.

I anslutning till årskiftet kunde vi påbörja etableringen av vårt nästa entreprenadprojekt. Ett projekt som vi är lite extra stolta att ha blivit tilldelade, nämligen ombyggnationen av Högskolans Väst nya  Campus för studenterna.

De blivande akademikerna kommer att få Trollhättans absolut finaste läge med utsikt över staden från sitt boende under tiden för studierna säger PC byggs VD Pontus Bergqvist. Det är roligt när det både känns och märks att man satsar på något man tror på, med andra ord framtiden och då även studenterna.

I samband med att projektet skulle komma att realiseras så byter fastigheten ägare inom kommunens bolag. Det kommunala bostadsbolaget Eidar står nu som ägare och förvaltare av det som skall bli Campus i A-huset. Eidar äger de övriga studentboende som finns tillgängliga utspridda i staden. Tidigare var det kommunens bolag, Kraftstaden, som ansvarar för stadens.

Tidigare kunde man bland annat finna BUP och Barnmorskemottagningen i huset.

– Byggnaden stod klar 1936 och har en klassisk tegelfasad och stora fina träfönster med spröjs. I projektet ingår bland annat att byta eller renovera fönstren så den visuella känslan består, något som kommer bli en rolig utmaning säger projektchefen Daniel Gyllenglad som har lång erfarenhet av likande projekt.

Huvudentreprenaden är i dagsläget beräknat att vara klart runt Lucia, med andra ord i mitten av december. Då skall det har byggts 35 lägenheter på de fyra planen. Ett nytt fläktrum skall byggas för att klara kraven för nya byggnationer.