Skip to main content
Nyheter

Barn och ungdomspsykiatrin i Trollhättan får nya lokaler, och vi bygger dem

By 20 maj, 2022maj 23rd, 2022No Comments

Det har inte gått obemärkt förbi att det är något på gång i T-huset på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan.

Lagom till att vitsipporna började blomma i vårt avlånga land så påbörjade vi en omfattande ombyggnation som skall inrymma den nya barn- och ungdomspsykiatrimottagningen, eller BUP som det kallas i folkmun.

Man har valt att etablera den nya mottagningen i en av Nils Ericsonsgymnasiets lokaler på Tingvalla. Byggnaden har varit bas för både Barn och fritidsprogrammet och även flera teknik och produktionstekniska utbildningar.

Den nordvästra avdelningen av byggnaden har sedan arbetet starta upp varit föremål för rivning och demontering av dåvarande layout av väggar och rum.

Daniel Gyllenglad leder projektet och har sedan start haft ett produktivt flöde enligt önskemål.

Det är många underentreprenörer på plats redan nu och material som skall först och främst ut från lokalen i form av rivningsmaterial, men snart börjar inflödet och det är viktigt med en fungerande logistik säger Daniel.

Det skall bli kul att lämna över projektet till beställaren i höst.